Complaints handling

(English version)

DUTCH P&I is committed to providing quality and professional service. If, however, you feel we have not met your expectations we intend to handle and resolve your complaints in line with the high levels of service we aim to give all of our clients as well as consistent with regulatory requirements regarding dispute resolution. It is our policy to ensure that all valid complaints are settled fairly and promptly.
In the event that you want to make a complaint, you may lodge it face to face, by telephone, by letter or e-mail. However, we would ask that, in the first instance, you address your complaint to the DUTCH P&I Compliance Officer at:

DUTCH P&I B.V.
Twentestraat 88
3083BD Rotterdam
The Netherlands
Tel: +31 10 440 55 55
info@dutchpandi.com

DUTCH P&I complaints handling is in compliance with the local Dutch rules and regulations. A copy of DUTCH P&I’s complaints handling protocol will be sent upon first request, free of charge. In the unlikely event your complaint is not handled by DUTCH P&I to your satisfaction, you may be entitled to refer your complaint to the KiFiD. You must do so within three months of receiving our final response. You may also be entitled to submit your case at a competent court of justice.

KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) at www.kifid.nl
Koningin Julianaplein 10
2595 AA ‘s-Gravenhage, The Netherlands
+31 70 333 8999

In handling your complaint DUTCH P&I processes any personal information submitted in accordance with any obligations issuing from applicable laws and legislation, including, but not limited to, the General Data Protection Regulation (“GDPR”; Algemene Verordening Gegevensbescherming or “AVG” in Dutch usance).

 

Klachtenbehandeling

(Nederlandse versie)

DUTCH P&I streeft ernaar kwalitatief hoge professionele service te bieden. Mocht u desondanks het gevoel hebben dat wij niet aan uw verwachtingen hebben voldaan, dan streven wij ernaar uw klachten op te lossen in lijn met het hoge serviceniveau dat wij aan al onze cliënten willen bieden. Wij streven tevens naar een klachtbehandeling die consistent is met recht en regelgeving betreffende geschillenbeslechting. Ons beleid is erop gericht alle terechte klachten snel en redelijk op te lossen.
Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u dit persoonlijk doen, telefonisch, schriftelijk of via e-mail. Wij verzoeken u uw klacht in eerste instantie te richten tot DUTCH P&I’s Compliance Officer op onderstaand adres:

DUTCH P&I B.V.
Twentestraat 88
3083 BD Rotterdam
Nederland
Tel: 010 440 55 55
info@dutchpandi.com

DUTCH P&I voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Een kopie van het klachtenbehandelingsprotocol van DUTCH P&I wordt op verzoek kosteloos aan u toegezonden. In het onwaarschijnlijke geval dat DUTCH P&I uw klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, bestaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid uw klacht te richten aan de KiFiD. U dient dit binnen respectievelijk drie maanden te doen. Ook heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een bevoegde rechter.

KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) at www.kifid.nl
Koningin Julianaplein 10
2595 AA ‘s-Gravenhage, The Netherlands
070 333 8999

Bij de behandeling van uw klacht verwerkt DUTCH P&I de door u in het kader hiervan verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder, doch niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).