Conflict of interest

(English version)

At DUTCH P&I we conduct our business according to the principle that we must manage conflicts of interest fairly, both between ourselves and our clients or business partners and between clients or business partners mutually.
In the event that DUTCH P&I is appointed as a claims handler or as a correspondent in relation to an occurrence where:
a. both parties are entered with the same Club, or
b. the parties are entered in different Clubs and the correspondent is listed by both Clubs;

DUTCH P&I will inform all parties, including any involved P&I Clubs, of the potential conflict of interest.
DUTCH P&I maintains a Conflict of Interest Policy, the purpose of which is to protect the integrity of DUTCH P&I and the organization’s decision-making process as well as to enable our clients and business partners to have confidence in the integrity, intentions and actions of our staff.
A copy of our Conflict of Interest Policy will be made available to you upon request by DUTCH P&I’s Compliance Officer. For this purpose, you can send your mail to info@dutchpandi.com.

Conflict of interest

(Nederlandse versie)

Bij DUTCH P&I doen we zaken volgens het principe dat we belangenconflicten eerlijk moeten behandelen, zowel tussen DUTCH P&I en zijn klanten of andere contractpartijen als tussen klanten of andere contractpartijen onderling.
DUTCH P&I hanteert een beleid inzake belangenconflicten, met als doel de integriteit van DUTCH P&I en het besluitvormingsproces van de organisatie te beschermen en om onze klanten en zakenpartners in staat te stellen vertrouwen te hebben in de integriteit, bedoelingen en acties van ons personeel. Ons beleid is om alle redelijke stappen te ondernemen om effectieve organisatorische en administratieve regelingen te handhaven en uit te voeren om relevante conflicten te identificeren en te beheren.

Wanneer DUTCH P&I wordt aangesteld als claims handler en/of correspondent bij een gebeurtenis en sprake is van dan wel:
a. de betrokken partijen zijn lid van dezelfde P&I Club en DUTCH P&I is een ‘listed correspondent’ van deze club, of;
b. de betrokken partijen zijn lid van verschillende P&I Clubs, maar DUTCH is een ‘listed correspondent’ van deze verschillende clubs,
zal DUTCH P&I alle partijen, inclusief de betrokken P&I Clubs, op de hoogte brengen van dit potentiële ‘conflict of interest’.

Een kopie van ons beleid inzake belangenconflicten zal op verzoek aan u beschikbaar worden gesteld door de Compliance Officer van DUTCH P&I. Hiervoor kunt u uw mail sturen naar info@dutchpandi.com.