DUTCH P&I Remuneration Policy

(English version)

For the main part, our staff members are remunerated on the basis of a fixed salary in line with market conditions. Depending on the position and assessment there is the possibility that our staff members receive a partial, limited and maximized variable remuneration. We direct our staff to act ethically, with due care and customer-oriented, focusing on the interests of our clients and our company in the long term. The assessment of these conduct requirements determines both the amount of the fixed and of the variable income of our staff members.

DUTCH P&I Beloningsbeleid

(Nederlandse versie)

Onze medewerkers worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze medewerkers een gedeeltelijke, beperkte en gemaximeerde variabele beloning ontvangen. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van onze klanten en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van het vaste als het variabele inkomen van onze medewerkers.